Един от неписаните закони на конната езда гласи:

Един от неписаните закони на конната езда гласи:

Един от неписаните закони на конната езда гласи:

Един от неписаните закони на конната езда гласи: “Не си се качвал на кон, следователно си начинаещ ездач!”

 

Ездата е единственият спорт, практикуван масово, който зависи от синхрона и разбирането между коня и ездача като изпълнение, и абсолютно зависи от коня, а не от ездача, като постижение.

Движенията на коня се наричат алюри. Основните видове са:

  • Ходом– последователно с всички крака. При хода имаме специфично движение на гръбнака на животното, което и вие ще усетите. Най-добре е при този такт да свикнете да помагате на животното, като “се хванете здраво с крака” и се движите напред-назад от таза.
  • Тръс е следващият двутактов ход. При него се движат краката по двойки (кръстосани), като това, което вие виждате, са предните хълбоци на коня.
  • Галоп е бързият тритактов конски ход. Никога не започвайте с него, без да владеете коня добре – лесно ще ви обърне, преметне, удари в нещо или дори ще смени посоката и ще “напуснете седлото сам”. Ходът е лесен за научаване, просто трябва да привикнете към новата скорост и да управлявате коня и скоростта му.

В ездата работят почти всички мускулни групи, защото е съчетание от много спортове. Има както физическо, така и психическо натоварване. Трябва да се слееш с животното, за да може да правите нещата заедно и да постигате някакви цели. Въпросът не е само да се качиш отгоре и да се возиш. Най-силно се натоварват вътрешната част на бедрата и прасците. Коремните мускули също, тъй като кръстът постоянно работи с движенията на коня. При езда 2-3 пъти седмично това е чудесна тренировка.

Екипировка за езда

  • Минимумът, който ви трябва, са панталони за езда. Те са уплътнени на седалището и прасеца и са от здрава материя.
  • Чапсите са другата 100% необходимост. Те ви пазят притискащия крак от претъркване в коня и в опаса.
  • Помощно средство са ръкавичките, помагат да не си претърквате ръцете в началото в юздата.
  • Каската е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО помощно средство, което пази главата ви при падане (и не само).
  • Протекторите за тяло и за гръб са желателни за начинаещия ездач, те спасяват предимно от това конят да ви събори и повлече, както и от удари.
  • Обувките са важни. Те трябва да влизат в стремето, без да засядат в него.

Кратък речник на конната езда

Поводи – държат се в ръцете. Те са помощно средство за управление на коня.
Транзела – намира се в устата на коня. Ездачът трябва да натиска равномерно с двата повода и да бъде в постоянен, мек контакт с коня.
Седло – поставя се върху гърба на животното. Предназначението му е тежестта на ездача да се разпределя равномерно върху гърба на коня.
Опас – минава от долната част на седлото като опасва корема на коня. Важно е да не се стяга рязко, защото там се намира диафрагмата и конят може да припадне.
Стремена – в тях се поставят краката.
Гамаши – слагат се като протектори на краката на коня, с цел предпазване от травми и наранявания на сухожилията, които са една от най-коварните точки на конете.
Камшик – помощно средство, когато треньорът провежда урок от земята. Когато камшикът е в долната част на манежа, това е команда за ходом. Когато се изпъне встрани, командата е конят да премине в тръс. А когато се повдигне нагоре, командата е за тръгване в галоп. Камшикът стресира единствено битите коне.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *